Thảm Cỏ Nhân Tạo

Thảm cỏ nhân tạo có nhiều loại dùng cho nhiều mục đích khác nhau :

  1. Thảm cỏ sân vườn : Có độ dầy 1cm ,2cm ,3cm
  2. Thảm cỏ sân bóng : có 2 màu cỏ non và cỏ già thường làm phối với nhau
  3. Thảm cỏ sân golf : đung làm sân golf mini để giả trí hoặc tập , có thể làm trong nhà hoặc tại sân vườn

Mô tả